HaGL - Hamar, Gjøvik og Lillehammer Fallskjermklubb

Tandemhopp


Er du interessert å finne ut mer om det å hoppe fallskjerm? Kanskje du tenker på å gå kurs? Eller hva med å gi et tandemhopp i gave?

Å hoppe tandem, er en fin måte å prøve fallskjermhopping på. Som tandemelev har du muligheten til å ta dine første skritt mot frittfall på en kontrollert måte, trygt fastspent til en erfaren og spesialutdannet fallskjerminstruktør!

Tandemhopping er en aktivitet som gjør fallskjermhopping tilgjengelig for de fleste, uten at man behøver å legge ned så mye tid og ressurser. Hvert år gjennomfører HaGL fallskjermklubb rundt 120 tandemhopp med elever i alderen 16 til 84 år

Krav for å utføre et tandemhopp

  • Må være fylt 18 år, eller 16 år med underskrift fra BEGGE foresatte på vårt skjema.
  • Ha normalt god helse. Se egenerklæring nedenfor* som du må signere på, dersom du ikke kan signere med god samvittighet her må du ta en egen legesjekk.
  • En porsjon mot og/eller vilje.
  • Ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler (nulltoleranse).
  • Maksimal vekt: 95 kg
  • Maksimal høyde: 195 cm
  • NB! Hvis du har fylt 75 år må du ha med skriftlig legeerklæring som sier at du er ansett frisk og i stand til å gjennomføre et tandemhopp, i tillegg til at tandeminstruktør finner deg skikket til å hoppe.

  • Pris uten video: NOK 3800,-
  • Pris med video: NOK 5000,-

Du kan bestille tandemhopp ved å sende en mail eller ringe. Vi avtaler tidspunkt for frammøte, og gir annen nødvendig informasjon. Når dagen så er kommet er det oppmøte til avtalt tid, en liten skjemaseanse, så følger en prat (briefing) med tandemhoppmester (den du skal stole på den neste timen).

Han/hun vil gå gjennom hva som skal skje, og bekle deg med nødvendig utstyr (Ca. 20 min.). Så er det bare å laste inn i flyet for å stige til ca.10.000 fot. RESTEN er best!

Video og foto er mulig, dette må bestilles på forhånd. En fallskjermhopper blir med i flyet og frittfall og foreviger hoppet. Tandemeleven mottar en redigert video/DVD med musikk.

Påmelding:

Send en mail til Helene Rennehvammen.
Mobil: 90 01 03 06
Bestillinger ønskes helst på mail, men det er også mulig å slå på tråden. :)

Avbestilling må vanligvis skje senest 24 timer før hoppet er planlagt utført. Hoppet gjennomføres så nært avtalt tid som mulig, med forbehold om bra vær og at ingen tekniske uforutsette ting skulle oppstå.

*Egenærklæring helsetilstand:

"Jeg erklærer at jeg er fysisk normal og at jeg ikke lider av eller har vært under behandling for hjertefeil eller nyresykdom, langvarig sykdom som har gitt varige mén, sukkersyke, epilepsi, besvimelsesanfall eller kramper, nervøse lidelser, nyresykdom, høyt eller lavt blodtrykk. (Ved tvilstilfelle om medisinsk godkjennelse skal lege konsulteres og F/NLFs legeundersøkelsesskjema fylles ut).

Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til fallskjermhopping og jeg har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen."

Tandem i solnedgang